Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skierbieszów

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Ogłoszenia 675
17.62%
Dane podstawowe 399
10.42%
Zamówienia publiczne 206
5.38%
Oświadczenia majątkowe 157
4.1%
Wybory 133
3.47%
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 92
2.4%
Struktura organizacyjna 90
2.35%
2023 rok 80
2.09%
Ogłoszenia o naborze pracowników 67
1.75%
Wykaz sołtysów 50
1.31%
2023 rok 46
1.2%
Jednostki organizacyjne 44
1.15%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowanie przestrzenne 42
1.1%
2023 rok 40
1.04%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 38
0.99%
Ogłoszenia o konkursach 36
0.94%
Petycje, interpelacje 36
0.94%
Wójt 35
0.91%
2023 ROK 34
0.89%
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 33
0.86%
Plan zagospodarowania przestrzennego 33
0.86%
Podatki i opłaty lokalne 31
0.81%
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skierbieszów na lata 2009 - 2032 Aktualizacja 2012 31
0.81%
Urząd Stanu Cywilnego 31
0.81%
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 28
0.73%
2018 rok 27
0.7%
2020 rok 27
0.7%
2015 ROK 27
0.7%
2022rok 26
0.68%
2019 rok 25
0.65%
2018 ROK 25
0.65%
Struktura organizacyjna - pliki 24
0.63%
Jednostki pomocnicze 23
0.6%
Rada Gminy 22
0.57%
klauzule informacyjne z art. 13 - RODO 22
0.57%
2020 rok 21
0.55%
Ewidencja ludności 21
0.55%
Zastępca Wójta 21
0.55%
Historia zmian 20
0.52%
Sprawy różne 20
0.52%
2016 ROK 20
0.52%
2016 ROK 19
0.5%
Rolnictwo i gospodarka komunalna 19
0.5%
Koordynator do spraw dostępności 19
0.5%
2022 rok 19
0.5%
2009 ROK 19
0.5%
2015 ROK 18
0.47%
Sesje Rady Gminy 18
0.47%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 18
0.47%
2012 ROK 18
0.47%
2023 rok 18
0.47%
2017 ROK 18
0.47%
2015 rok 18
0.47%
2021 ROK 18
0.47%
2020 rok 17
0.44%
2022 ROK 17
0.44%
Ewidencja Obiektów Turystycznych 17
0.44%
Powszechny Spis Rolny 2020r. 16
0.42%
2021 rok 16
0.42%
Statystyka odwiedzin 16
0.42%
2017 rok 16
0.42%
2021 rok 16
0.42%
2021 rok 16
0.42%
2018 rok 15
0.39%
Rejestr instytucji kultury 15
0.39%
2017 rok 14
0.37%
Instytucje kultury 13
0.34%
2016 rok 13
0.34%
2014 ROK 13
0.34%
2013 ROK 12
0.31%
2017 rok 12
0.31%
2024 ROK 12
0.31%
2010 ROK 12
0.31%
Narodowy Spis Powszechny 2021 12
0.31%
2020 rok 12
0.31%
2019 rok 12
0.31%
2022 rok 12
0.31%
Komisja Rewizyjna 12
0.31%
2019 ROK 12
0.31%
2019 rok 11
0.29%
Ewidencja umów 11
0.29%
Strategie 11
0.29%
2021r 11
0.29%
Komisja Mienia Komunalnego 11
0.29%
2011 ROK 11
0.29%
2020 ROK 11
0.29%
Słownik skrótów 11
0.29%
2014 rok 11
0.29%
2019 rok 11
0.29%
2009 ROK 10
0.26%
2019r 10
0.26%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 10
0.26%
Informacje nieudostępnione w BIP 9
0.23%
2021rok 9
0.23%
Redakcja biuletynu 9
0.23%
2022 rok 9
0.23%
2022 rok 9
0.23%
Statut Gminy 9
0.23%
2020 rok 9
0.23%
2020 ROK 9
0.23%
2012 ROK 9
0.23%
Transmisje sesji Rady Gminy 9
0.23%
2021 rok 8
0.21%
2018 rok 8
0.21%
2022 rok 7
0.18%
2023 rok 7
0.18%
2018 ROK 7
0.18%
2015rok 7
0.18%
Urząd Gminy 6
0.16%
Działalność gospodarcza 6
0.16%
2017 rok 6
0.16%
2016 rok 6
0.16%
2021 rok 5
0.13%
2014 ROK 5
0.13%
2019 rok 5
0.13%
Informacje dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5
0.13%
2019 rok 5
0.13%
2018 rok 5
0.13%
2010 ROK 4
0.1%
Pomoc społeczna 4
0.1%
VIII kadencja 4
0.1%
2017 ROK 4
0.1%
2021 rok 4
0.1%
2020 rok 3
0.08%
Uchwały Rady Gminy 3
0.08%
2021 rok 3
0.08%
Interpretacje 3
0.08%
2023r 3
0.08%
Zarządzenia Wójta Gminy 3
0.08%
2014rok 2
0.05%
2019 ROK 2
0.05%
2021 rok 2
0.05%
2018 rok 2
0.05%
2019 rok 2
0.05%
2011 ROK 1
0.03%
2020 rok 1
0.03%
2022 rok 1
0.03%
Informacje o biuletynie 1
0.03%
Komisja Budżetu i Finansów 1
0.03%
2019 rok 1
0.03%
2022r 1
0.03%
Informacje o programie 1
0.03%